Unitas Rejser, baggagebånd, lufthavn

Blacklistede luftfartselskaber

Juridisk meddelelse

De civile luftfartsmyndigheder i medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab kan udelukkende inspicere luftfartøjer tilhørende luftfartsselskaber, der foretager flyvninger til og fra lufthavne i Fællesskabet. Da sådanne inspektioner foretages stikprøvevis, er det ikke muligt at kontrollere alle luftfartøjer, som lander i hver lufthavn i Fællesskabet. Hvis et luftfartsselskab ikke er opført på fællesskabslisten, betyder det derfor ikke nødvendigvis, at det opfylder de gældende sikkerhedsstandarder.

Når et luftfartsselskab, som på et givet tidspunkt er opført på fællesskabslisten, selv mener, at det opfylder de nødvendige tekniske elementer og krav i henhold til de gældende internationale sikkerhedsstandarder, kan selskabet anmode Kommissionen om at indlede proceduren for at få det slettet af listen.

Der er gjort alle mulige bestræbelser på at fastslå den nøjagtige identitet af alle luftfartsselskaber på fællesskabslisten – nemlig ved inddragelse af de særlige (og unikke) bogstavkoder, som hvert luftfartselskab har fået tildelt af ICAO, selskabets certificeringsstatus og AOC-nummer (luftfartscertifikatnummer). Imidlertid har det ikke i alle tilfælde været muligt at fastslå den nøjagtige identitet, fordi der slet ikke har foreligget nogen oplysninger om visse luftfartsselskaber, der muligvis opererer på kanten af – eller helt uden for – det anerkendte internationale luftfartsregi. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være selskaber, der opererer i god tro under det samme firmanavn som et selskab på fællesskabslisten.

Liste over luftfartsselskaber, for hvis vedkommende alle former for drift er omfattet af forbud i EU, kan ses her.