Børn og unge på rejser

Børn uden begge forældre på rejse

Hvis dit barn skal rejse alene, kun med den ene forælder eller fx med et familiemedlem, en bekendt eller en lærer/spejderleder, bør du undersøge, hvordan reglerne er i forhold til det land, dit barn skal rejse til.

De fleste lande kræver, at der foreligger en samtykkeerklæring fra den eller de forældre, der har forældremyndigheden over barnet.

Det er generelt et krav fra de fleste lande, at samtykkeerklæringen skal underskrives i overværelse af en notar og derefter legaliseres af Udenrigsministeriet. Selv for lande, hvor det ikke er påkrævet, at samtykkeerklæringen skal legaliseres, anbefales det også ofte for at forhindre problemer ved barnets indrejse.

Det anbefales, at du kontakter ambassaden for det land, som dit barn skal rejse til, for at få oplyst:

  • Hvilket sprog samtykkeerklæringen skal udfærdiges på/oversættes til.
  • Om det er påkrævet, at samtykkeerklæringen skal underskrives i overværelse af en notar og legaliseres af Udenrigsministeriet.
  • Om det er påkrævet, at landets ambassade skal stemple samtykkeerklæringen.