CO2-og klimakompensation med Unitas Rejser.

Go Green CO2- og klimakompensation

med Unitas Rejser og Folkekirkens Nødhjælp

Åbn printvenlig version af siden

Når alle gør lidt, kan lidt blive til meget

Vi ved, at klimaforandringerne særligt rammer verdens fattigste lande. Det skyldes blandt andet ændrede vejrforhold som længere tørkesæsoner og skiftende regnsæsoner. Samtidig har verdens fattigste lande alt for få ressourcer til at tilpasse sig de ændrede vejrforhold. Det giver ringe adgang til fødevarer og går ud over levegrundlaget for mange mennesker, særligt i landbruget, som er det vigtigste erhverv i mange af de lande, der er mest påvirkede af klimaforandringerne.

UnitasRejser_CSR_Bæredygtighed_Uganda_Klimaskov_Dronebillede

Hos Unitas Rejser er vi meget bevidste om vores klimaaftryk, når vi sender folk ud i verden. Vi mener, at vi som rejsebureau har et særligt ansvar for at bidrage til en mere bæredygtig verden. Derfor ønsker vi at yde vores bidrag til at kompensere for den belastning, som vores virksomhed udgør for kloden. Det gør vi blandt andet gennem vores træplantning i Uganda, som vi driver i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Vi ved godt, at det alene ikke redder verden, men vi mener, at hvis vi alle gør lidt, kan lidt blive til meget.

Anne Cathrine Lykkegaard
CSR-ansvarlig i Unitas Rejser

Unitas Rejsers klimaskov i Uganda

Vi er meget glade for vores klimapartnerskab med Folkekirkens Nødhjælp, fordi det giver os mulighed for at lægge en ekstra dimension på vores klimaindsats. Udover træplantning hjælper projektet lokalbefolkningen med klimatilpasning og nødhjælp i de lande, hvor klimaforandringerne allerede har sat tydelige spor. På den måde får klimakompensationen både et socialt og et miljømæssigt perspektiv.

Unitas Rejser tilbyder at formidle jeres klimakompensationsbeløb til Unitas’ klimatræer og Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Når I klimakompenserer via Unitas Rejser og Folkekirkens Nødhjælp, bliver der plantet træer i Uganda, som kan optage og binde CO2 svarende til den mængde, der bliver udledt i forbindelse med jeres rejse til og fra rejsemålet. Hvis du rejser med bus eller tog, er klimakompensation automatisk inkluderet i grundprisen. Rejsende med fly kan vælge CO2- og klimakompensation som et tilkøb.

Foto: Mikkel Østergaard

Klimakompensation via træplantning

Klimatræerne bliver plantet i Uganda i samarbejde med lokalbefolkningen, der nyder træernes fordele. Træerne bidrager ikke kun til at kompensere for jeres CO2-udledning. De giver skygge og frugter og udgør en vigtig indtægtskilde for de lokale.

Klimatilpassede afgrøder i Uganda - Unitas Rejsers klimaskov

Klimatilpasning

Det er verdens fattigste lande, der har færrest ressourcer til at modstå klimaforandringerne, og også dem, der mærker dem tydeligst. Derfor er tilpasning en afgørende del af kampen mod klimakrisen. Bidraget til klimatilpasning indebærer blandt andet hjælp til at så nye klimaresistente afgrøder, der kan klare de skiftende vejrforhold samt etablering af vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser, som skader bebyggelse og landbrug i lokalområderne.

Klimatilspasning i Uganda - Unitas Rejsers klimaskov, CSR. bæredygtighed, GoGreen

Foto: Jjumba Martin

Hjælp når klimaskabte katastrofer rammer

Kompensationsordningen via Folkekirkens Nødhjælp sikrer nødhjælp til de områder, som bliver ramt af klimarelaterede katastrofer. Det gælder blandt andet tørke og oversvømmelse, der har enorme konsekvenser for de områder, de rammer. Ved hjælp af klimakompensationsordningen får lokalbefolkningen hjælp til at stå bedre imod, når katastrofen rammer.


Vores klimapartnerskab med Folkekirkens Nødhjælp

Vi har valgt Folkekirkens Nødhjælp som samarbejdspartner, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt for de mennesker, der er ramt af klimaforandringerne, og det er muligt gennem vores klimapartnerskab med Folkekirkens Nødhjælp.

Ansvarlig naturbaseret kompensation

Folkekirkens Nødhjælps løsning kobler naturbaseret kompensation til de samfund, som er allerhårdest ramt af klimaforandringerne. Træplantningen sker i samarbejde med bønder i Uganda, som tjener penge på at plante og passe på træer på deres jord.

CO2-kreditterne er certificerede af den internationale standard Plan Vivo, som er en anerkendt markedsstandard for skovbrugs-, landbrugs- og andre arealanvendelsesprojekter med fokus på at fremme bæredygtig udvikling og forbedre landdistrikternes levebrød og økosystemtjenester.

Kreditterne genereres ex-ante gennem træplantning i Uganda. Det er baseret på den mængde CO2, som træerne forventes at optage i løbet af projektets levetid. Kreditterne monitoreres løbende og verificeres af The Rainforest Alliance.

Se mere om vores klimasamarbejde med Folkekirkens Nødhjælp i videoen herunder eller på vores YouTube-kanal.

CSR og bæredygtighed i Unitas Rejser

Foto: Mikkel Østergaard

Klimakrisens lokale konsekvenser

Størstedelen af befolkningen i Uganda er beskæftiget inden for landbruget, og langt de fleste som småbønder (over 80%). Småbønder er dybt afhængige af udfaldet for hver enkelt høst for at brødføde sin familie.

Bønderne oplever i stigende grad klimaskabte udfordringer som tørke, plantesygdomme og uregelmæssige regntider, der udfordrer deres levebrød.

Livsvigtig klimatilpasning

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at opbygge robuste samfund gennem fokus på klima, miljø, biodiversitet samt økonomisk og social bæredygtighed. Det gør de blandt andet ved at afholde workshops til småbønder, som lærer at anvende en ‘agroøkologisk’ holistisk tilgang til landbrugsproduktion. De anvender en ’farmer-to-farmer’ tilgang, hvor småbønder mødes for at demonstrere ny praksis og udvikling af landbruget.

Yderligere konkrete tiltag inkluderer bl.a.:

  • Diversificering af afgrøder for at undgå plantesygdomme
  • Fremstilling af organiske pesticider
  • Udvidelse af indkomstmuligheder via salg af fx træstiklinger eller gennem landbrugs-
    kooperativer
  • Effektivisering af landbrug og introduktion af nye tørkeresistente fødevarer såsom quinoa og sukkerrør
  • Anlæggelse af diger, dæmninger og opsamlingssøer, der forhindrer oversvømmelser.
Unitas Rejsers klimaskov

Vil du vide mere om vores arbejde med CSR, bæredygtighed og klimakompensation?

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed ved at klikke på billederne herunder.