Almindelige betingelser

- Flight only

Betingelser for flight only-rejser

Unitas Rejser optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Unitas Rejser sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartselskabet. Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Unitas Rejser er alene formidler af transportydelsen, og Unitas Rejser er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

Vi henviser til Warszawa-konventionen og EU-forordningen 261-04, og for sejllads henvises til Athen konventionen. Et “flight-only produkt” er ikke dækket af Loven om Pakkerejser. Vi gør jer venligst opmærksom på, at I selv er ansvarlige for, at alle rejsedokumenter samt vaccinationer er i orden. Det gælder visa (evt. også transitvisa), passets gyldighed samt indhold af stempler. Ligeledes beder vi jer venligst om at kontrollere, at navnet på rejseplanen stemmer overens med navnet i passet, og at rejsetider stemmer overens med flybilletter. Unitas Rejser skal kontaktes straks i tilfælde af uoverensstemmelser.

Pas og visum

Flere lande kræver, at ens pas er gyldig i mindst 6 måneder efter endt rejse. Er du i tvivl om rejseformalia, venligst kontakt de repræsentative myndigheder, Udenrigsministeriet eller Unitas Rejser. Visumformularer fås hos Unitas Rejser eller på ambassaden, hvor visum skal søges.

Betaling, priser og udstedelse af billetter

Betaling for rejsen kan ske kontant, med kreditkort eller via indbetalingskort, og med betalingen bekræfter du/I, at oplysningerne på fakturaen er korrekte. Efter registreret indbetaling udstedes og fremsendes billetter. Har du ikke modtaget rejsedokumenter 10 dage inden afrejsen, venligst kontakt Unitas Rejser.

Priser, kurser, skatter, afgifter og regler på billetter kan ændres fra bookingtidspunktet, indtil billetten bliver udstedt. Derfor prissikres billetter først ved udstedelse. Billetterne er ikke-refunderbare*. Der kan heller ikke foretages ændringer af rute, afrejsetidspunkt, dato, navne, flyselskab m.v. Vær opmærksom på, at der kan forekomme afrejseskatter, som skal betales lokalt.

Rejse- og sygdomsafbestillingsforsikring

Vi anbefaler at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring (skal tegnes ved bestillingen af rejsen) og en rejseforsikring gennem Unitas Rejser og Gouda – læs mere.

Ændring, annullering og reklamation

Efter udstedelse svarer annulleringsgebyret til minimum det indbetalte depositum. Ved specielle billettyper kan det fulde beløb tilbageholdes som annulleringsgebyr. Et “flight-only produkt” er solgt i overensstemmelse med de internationale gældende IATA-regler.

Ved kundens ønske om ændring eller afmelding skal Unitas Rejser kontaktes. Ved reklamation skal det kontraherende flyselskab kontaktes, men Unitas Rejser er gerne behjælpelig med oplysninger omkring kontaktoplysninger. Under selve rejsen skal flyselskabet kontaktes.

*I enkelte tilfælde er det muligt at ændre eller annullere billetten mod et gebyr. Din rejsekonsulent kan oplyse dig herom.

Udenlandske statsborgere

Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtningepas eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved en ambassade eller et konsulat for det land, de ønsker at besøge.

Særordning for rejsebureauer vedr. moms

Rejsebureauer er underlagt “Særordning for rejsebureauer vedr. moms”, som betyder, at moms ikke må udspecificeres særskilt, og denne moms kan ikke fratrækkes.